Wizualizacja Konwiktorska

Elegancja
unikatowej
architektury

decoration arrow down

1/11

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Pierwszy ośrodek przypominający miasto, a związany z Warszawą, powstał około XIII wieku. W miejscu, gdzie dziś znajduje się Zamek Królewski, najprawdopodobniej w XIII wieku istniał gród z infrastrukturą służącą księciu Bolesławowi II.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Rozwijające się miasto Warszawa znajdowało się na trasie ważnego szlaku kupieckiego, prowadzącego znad Morza Czarnego do Bałtyku. Sprzyjało to osadnictwu kupieckiemu w tym miejscu. Ulica Świętojańska, Rynek i ulica Nowomiejska są pozostałością tego traktu.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Centralnym miejscem ówczesnej Warszawy był prostokątny plac, wokół którego zamieszkało 40 najbogatszych osadników.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Król Zygmunt III Waza, przenosząc stolicę do Warszawy, zarządził rozbudowę dotychczasowej siedziby książęcej, zmieniając ją w Zamek Królewski.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Poczynając od roku 1795 i drugiego rozbioru Polski, warszawskie Stare Miasto zaczęło podupadać. Wraz z upływem lat zamieniło się w miejsce zamieszkiwanie przez najuboższą grupę mieszkańców.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

W czasie II wojny Światowej, a zwłaszcza w okresie Powstania Warszawskiego, Stare Miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone podczas toczonych tam walk, a później wraz z resztą Warszawy bezpardonowo zniszczone przez okupantów niemieckich.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Pierwsze domy były drewniane, niestety nie przetrwały one zbyt długo, ulegając pożarom w latach 1374, 1384 i 1478. W celu zapobiegania niebezpieczeństwu pożarowemu od 1431 roku na terenie Warszawy obowiązywał zakaz budowy drewnianych domów.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

W swoich początkach obszar obecnego Starego Miasta obejmował około 10 hek- tarów i tworzyło go 12 ulic z około 170 domami i dwoma placami targowymi.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Miasto posiadało także wysypisko śmieci, które z czasem zmieniło się w dużą górę noszącą dziś nazwę Gnojna Góra.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Już od września 1939, opracowywano plany odbudowy Stolicy. Prace nad odbudową rozpoczęto po upadku Powstania Warszawskiego, jeszcze na kilka miesięcy przed wyzwoleniem miasta w styczniu 1945 roku.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Stare Miasto w Warszawie zostało 2 września 1980 roku umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Pierwszy ośrodek przypominający miasto, a związany z Warszawą, powstał około XIII wieku. W miejscu, gdzie dziś znajduje się Zamek Królewski, najprawdopodobniej w XIII wieku istniał gród z infrastrukturą służącą księciu Bolesławowi II.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Rozwijające się miasto Warszawa znajdowało się na trasie ważnego szlaku kupieckiego, prowadzącego znad Morza Czarnego do Bałtyku. Sprzyjało to osadnictwu kupieckiemu w tym miejscu. Ulica Świętojańska, Rynek i ulica Nowomiejska są pozostałością tego traktu.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Centralnym miejscem ówczesnej Warszawy był prostokątny plac, wokół którego zamieszkało 40 najbogatszych osadników.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Król Zygmunt III Waza, przenosząc stolicę do Warszawy, zarządził rozbudowę dotychczasowej siedziby książęcej, zmieniając ją w Zamek Królewski.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Poczynając od roku 1795 i drugiego rozbioru Polski, warszawskie Stare Miasto zaczęło podupadać. Wraz z upływem lat zamieniło się w miejsce zamieszkiwanie przez najuboższą grupę mieszkańców.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

W czasie II wojny Światowej, a zwłaszcza w okresie Powstania Warszawskiego, Stare Miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone podczas toczonych tam walk, a później wraz z resztą Warszawy bezpardonowo zniszczone przez okupantów niemieckich.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Pierwsze domy były drewniane, niestety nie przetrwały one zbyt długo, ulegając pożarom w latach 1374, 1384 i 1478. W celu zapobiegania niebezpieczeństwu pożarowemu od 1431 roku na terenie Warszawy obowiązywał zakaz budowy drewnianych domów.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

W swoich początkach obszar obecnego Starego Miasta obejmował około 10 hek- tarów i tworzyło go 12 ulic z około 170 domami i dwoma placami targowymi.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Miasto posiadało także wysypisko śmieci, które z czasem zmieniło się w dużą górę noszącą dziś nazwę Gnojna Góra.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Już od września 1939, opracowywano plany odbudowy Stolicy. Prace nad odbudową rozpoczęto po upadku Powstania Warszawskiego, jeszcze na kilka miesięcy przed wyzwoleniem miasta w styczniu 1945 roku.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Stare Miasto w Warszawie zostało 2 września 1980 roku umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Pierwszy ośrodek przypominający miasto, a związany z Warszawą, powstał około XIII wieku. W miejscu, gdzie dziś znajduje się Zamek Królewski, najprawdopodobniej w XIII wieku istniał gród z infrastrukturą służącą księciu Bolesławowi II.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Rozwijające się miasto Warszawa znajdowało się na trasie ważnego szlaku kupieckiego, prowadzącego znad Morza Czarnego do Bałtyku. Sprzyjało to osadnictwu kupieckiemu w tym miejscu. Ulica Świętojańska, Rynek i ulica Nowomiejska są pozostałością tego traktu.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Centralnym miejscem ówczesnej Warszawy był prostokątny plac, wokół którego zamieszkało 40 najbogatszych osadników.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Król Zygmunt III Waza, przenosząc stolicę do Warszawy, zarządził rozbudowę dotychczasowej siedziby książęcej, zmieniając ją w Zamek Królewski.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Poczynając od roku 1795 i drugiego rozbioru Polski, warszawskie Stare Miasto zaczęło podupadać. Wraz z upływem lat zamieniło się w miejsce zamieszkiwanie przez najuboższą grupę mieszkańców.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

W czasie II wojny Światowej, a zwłaszcza w okresie Powstania Warszawskiego, Stare Miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone podczas toczonych tam walk, a później wraz z resztą Warszawy bezpardonowo zniszczone przez okupantów niemieckich.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Pierwsze domy były drewniane, niestety nie przetrwały one zbyt długo, ulegając pożarom w latach 1374, 1384 i 1478. W celu zapobiegania niebezpieczeństwu pożarowemu od 1431 roku na terenie Warszawy obowiązywał zakaz budowy drewnianych domów.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

W swoich początkach obszar obecnego Starego Miasta obejmował około 10 hek- tarów i tworzyło go 12 ulic z około 170 domami i dwoma placami targowymi.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Miasto posiadało także wysypisko śmieci, które z czasem zmieniło się w dużą górę noszącą dziś nazwę Gnojna Góra.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Już od września 1939, opracowywano plany odbudowy Stolicy. Prace nad odbudową rozpoczęto po upadku Powstania Warszawskiego, jeszcze na kilka miesięcy przed wyzwoleniem miasta w styczniu 1945 roku.

Konwiktorska Historia
border decoration top leftborder decoration top left

Stare Miasto w Warszawie zostało 2 września 1980 roku umieszczone na liście światowego dziedzictwa UNESCO.